* กรุณากรอกเฉพาะข้อมูลจริงเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการถอนเงิน ** กรุณากรอก Username เป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
*** เบอร์โทรที่ใช้ในการสมัคร จะถูกกำหนดให้เป็นบัญชี true wallet โดยอัตโนมัติ